Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu informuje, iż posiada wolne miejsca i na bieżąco przyjmuje osoby wymagające całodobowej opieki. Podstawą przyjęcia do placówki jest skierowanie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

Przed przyjęciem do DPS konieczne jest wykonanie testu na obecność COVID-19 – test jest bezpłatny, zleca go Sanepid.  Po przyjęciu do placówki nowy mieszkaniec odbywa 10-dniową kwarantannę.

Napisano Luty 17th, 2021 , DPS

Podziękowania za pamięć i życzliwość

W dniu 20 stycznia 2021 roku Mieszkańcy naszego Domu zostali obdarowani po raz kolejny przez Wiernych Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu noworocznymi paczkami i podarunkami.
Pragniemy podziękować za ten miły gest oraz coroczną pamięć, życzliwość  i wsparcie.
Dziękujemy, że Wasze serca są dla nas zawsze otwarte.

zdjęcie na stronęPismo20012021

Napisano Styczeń 20th, 2021 , DPS

Wychodząc na przeciw prośbom Rodzin naszych Mieszkańców uruchomiony został dodatkowy numer telefonu komórkowego, pod którym można uzyskać informacje na temat chorych przebywających w szpitalu oraz w dps.

 

Telefon: 662 718 645

 

Jednocześnie informujemy, iż dostępne są również dotychczasowe numery telefonów stacjonarnych.

32 415 20 01 – sekretariat w godz. 7:00-15:00
32 415 31 36 – centrala
32 415 86 88 – centrala
32 415 86 89 – centrala

wew. 315 – dyżurka pielęgniarki
wew. 326 – dyżurka pielęgniarki
wew. 307 – pracownik socjalny w godz. 7:00-15:00
wew. 316 – pracownik socjalny w godz. 7:00-15:00

Napisano Styczeń 14th, 2021 , DPS

Dziękujemy wychowankom i pracownikom Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu za ozdoby i kartki świąteczne z życzeniami dla mieszkańców naszego Domu.

choinki

Napisano Grudzień 24th, 2020 , DPS

swzim

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku

Dyrekcja, Pracownicy i Mieszkańcy Domu Pomocy „Złota Jesień” składają życzenia pokoju, zaufania, wytrwałości i optymizmu.

Oby nadchodzący rok okazał się szczęśliwy i obfitował w pełne radości spotkania z bliskimi.

Napisano Grudzień 23rd, 2020 , DPS

Obdarowywanie innych przynosi radość. Właśnie to mogliśmy zobaczyć w oczach przybyłych do nas osób. W szary deszczowy wtorek 22 grudnia delegacja z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wodzisławiu Śląskim na czele z Dyrektorem – Panem Sławomirem Kubica, przekazała nam upominki przygotowane przez uczniów, rodziców i pracowników placówki. Zrobiliśmy kilka pamiątkowych zdjęć pod naszą choinką w holu. Był to bardzo miły gest w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

wodz

Napisano Grudzień 23rd, 2020 , DPS

Dziękujemy serdecznie uczniom Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu oraz ich opiekunom za  życzenia  dla mieszkańców naszego Domu z okazji tegorocznego Dnia Seniora.

podz1

Napisano Grudzień 23rd, 2020 , DPS

Śląskie Kadry

logosl1

 

Racibórz, dnia 7.09.2020 r.

Informacja o realizacji projektu

pt.: ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19

Realizując obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne wynikające z zał. Nr 7 do Regulaminu Projektu „Śląskie KADRY DPS vs .COVID-19” Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  informuje, że współrealizuje projekt pt.: ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – tryb nadzwyczajny, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, w tym osób realizujących  usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym oraz osób pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

W wyniku  starań Powiatu Raciborskiego, który składał wniosek i ubiegał się o grant,  Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  uzyskał dofinansowanie w  kwocie: 498 300,00 zł.   Z uzyskanego wsparcia DPS będzie mógł sfinansować:

  • Zatrudnienie na okres 3 miesięcy jednego  nowego realizatora usług społecznych –  opiekuna, który bezpośrednio pracować będzie  z mieszkańcem w ramach  walki lub przeciwdziałania COVID-19, w zależności od indywidulanego zapotrzebowania Domu.
  • Dodatki do wynagrodzeń przez okres 3 miesięcy dla pracowników zatrudnionych w Domu wykonujących pracę bezpośrednio z mieszkańcem w szczególności: opiekunom, pokojowym, terapeutom oraz innym bezpośrednio zaangażowanym       w walkę z COVID-19, z mieszkańcem i na rzecz mieszkańca.

 

 

 

Napisano Wrzesień 8th, 2020 , DPS

Śląskie Pomaga

logosl1

 

Racibórz, dnia 7.09.2020 r.

 

Informacja o realizacji projektu

pt.: ŚLĄSKIE POMAGA

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  informuje, że współrealizuje projekt pt.: ŚLĄSKIE POMAGA, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.2.8. , realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, projekt jest wsparciem Samorządu Województwa Śląskiego w walce z COVID-19, dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej tj.: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym, zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne.

W wyniku  starań Powiatu Raciborskiego, który składał wniosek,  Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  uzyskał dofinansowanie w  kwocie: 83.000,00 zł.   Z uzyskanego wsparcia DPS będzie mógł sfinansować wydatki poniesione w okresie od 1 lutego do 18 grudnia 2020 r. na następujące zadania:

  • Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do wali z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
  • Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym- odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

 

 

Napisano Wrzesień 8th, 2020 , DPS

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość kontaktu z Mieszkańcami naszego Domu za pośrednictwem komunikatora SKYPE. Rozmowę należy wcześniej umówić z pracownikiem socjalnym. Nazwa użytkownika: Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień Racibórz.

Zachęcamy do kontaktu.

Napisano Sierpień 11th, 2020 , DPS

Strona wykorzystuje mechanizmy cookies. Korzystając z witryny akceptujesz fakt umieszczenia ich w Twoim urządzeniu. Więcej w "Polityce prywatności"

Złota Jesień

Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu