1. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie, pozostałe 30% pozostaje do prywatnej dyspozycji mieszkańca. Dodatkowe informacje można uzyskać w DPS oraz w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby zainteresowanej.
  2. Wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca ustala Starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym , nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.
  3. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
  • mieszkaniec domu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi
  • jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę.
  1. Z dniem 1 marca 2020 koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu wynosi 3 920,00 zł.
  2. Konto do dokonywania płatności za pobyt:

Getin Noble Bank S.A.  27 1560 1140 2005 2970 3000 0009

Napisano Marzec 12th, 2020

Strona wykorzystuje mechanizmy cookies. Korzystając z witryny akceptujesz fakt umieszczenia ich w Twoim urządzeniu. Więcej w "Polityce prywatności"

Złota Jesień

Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu