Dostosuj:

RAMOWY TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

PONIEDZIAŁEK

gry i zabawy integracyjne w kącikach terapeutycznych:

 • kinezyterapia
 • ćwiczenia ogólnousprawniające
 • ćwiczenia krążeniowo oddechowe

WTOREK

zajęcia grupowe aktywizujące psychoruchowo

 • ćwiczenia z wykorzystaniem rytmiki i dynamiki muzycznej

ŚRODA

zajęcia w kawiarence i pracowni plastycznej:

 • biblioterapia, czytelnictwo
 • filmoterapia
 • metody arteterapeutyczne

CZWARTEK

zajęcia kulinarne w zespołach opiekuńczych

 • zajęcia sensoryczne, pobudzające zmysły: smaku, węchu i wzroku
 • pogadanki o kulturze zdrowego żywienia

PIĄTEK

zajęcia w kawiarence i pracowni plastycznej

 • różnorodność technik artystycznych dostosowywanych do możliwości uczestników
 • filmoterapia: „zwiedzanie świata”, pory roku, koncerty muzyczne