Dostosuj:

Projekt „Wsi spokojna, wsi wesoła”

Mieszkańcy DPS „Złota Jesień” w Raciborzu mieli możliwość uczestniczyć w finale projektu pod tytułem „Wsi spokojna, wsi wesoła”. Projekt ten był  realizowany na przestrzeni kilku miesięcy, podczas których mieszkańcy wraz z terapeutami przygotowywali prace plastyczne i rekwizyty związane ze wsią polską. Mieszkańcy bardzo chętnie opowiadali o swoich życiu na wsi i wspominali lata swojej młodości.

Podsumowaniem całego projektu była biesiada wiejska dnia 30 sierpnia b.r, której towarzyszyła wesoła muzyka, wspólne śpiewanie, konkursy,  zabawy i poczęstunek. Cała impreza miała charakter zabawowy, było bardzo wesoło, energicznie  i radośnie.

Fina_projektu_Wsi_spokojna_wsi_wesoa_1.jpg Fina_projektu_Wsi_spokojna_wsi_wesoa_10.jpg Fina_projektu_Wsi_spokojna_wsi_wesoa_11.jpg

Fina_projektu_Wsi_spokojna_wsi_wesoa_12.jpg Fina_projektu_Wsi_spokojna_wsi_wesoa_2.jpg Fina_projektu_Wsi_spokojna_wsi_wesoa_3.jpg

Fina_projektu_Wsi_spokojna_wsi_wesoa_4.jpg Fina_projektu_Wsi_spokojna_wsi_wesoa_5.jpg Fina_projektu_Wsi_spokojna_wsi_wesoa_6.jpg

Fina_projektu_Wsi_spokojna_wsi_wesoa_7.jpg Fina_projektu_Wsi_spokojna_wsi_wesoa_8.jpg Fina_projektu_Wsi_spokojna_wsi_wesoa_9.jpg