Dostosuj:

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu zatrudni PIELĘGNIARKĘ / PIELĘGNIARZA na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe: pielęgniarstwo oraz prawo wykonywania zawodu. Doświadczenie w pracy z osobą przewlekle, somatycznie chorą będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 32 415 31 36 w. 306