Dostosuj:

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uprzejmie informuje, iż dysponujemy wolnymi miejscami damskim oraz męskimi. Jesteśmy placówką przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku. Dom gwarantuje wysoki standard pobytu, zapewniamy całodobową opiekę, wykwalifikowaną kadrę oraz dobre warunki lokalowe, pokoje dla mieszkańców są jednoosobowe i dwuosobowe. Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu od 1 marca 2021 roku wynosi 4 109,00 zł. Decyzję administracyjną o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy zgodnie z miejscem zamieszkania osoby kierowanej, natomiast decyzję o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u pracowników naszego Domu pod nr tel. 32 415 31 36 wew. 307, 322.