Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

1 | 2 | 3 | 4

środa 19 czerwiec 2024
Dostosuj:

Wystawa Pana Wiesława Mazura na Zamku Piastowskim

Dnia 25 maja 2021 roku na Zamku Piastowskim odbył się finisaż malarstwa sztalugowego Wiesława Mazura (1938 – 2006). Autor obrazów pochodził z Nadwórnej (obecnie Ukraina). Przez całą karierę artystyczną uprawiał malarstwo sztalugowe i rzeźbę. Propagował sztukę artystyczną wśród młodzieży. Był założycielem wielu klubów plastycznych.
Syn malarza Pan Mariusz Mazur w rozmowie z Dyrektor naszego Domu Małgorzatą Krawczyńską zaznaczył, że wolą ojca było prezentowanie prac szerszemu gronu odbiorców. Według Pana Mariusza Mazura dom dla osób starszych, w kontekście prezentowanych dzieł o tematyce senioralnej, byłby najlepszym miejscem do stałej prezentacji ostatniej kolekcji prac ojca. Pan Mariusz Mazur zadeklarował przekazanie obrazów do Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, co przyjmujemy z dużą aprobatą.

 

 

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

Kierownictwo

Dyrektor DPS ” Złota Jesień”
mgr Małgorzata Krawczyńska
tel. 32 415 20 01

Strony obsługiwane są przez sekretariat w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00.