Dostosuj:

Wystawa Pana Wiesława Mazura na Zamku Piastowskim

Dnia 25 maja 2021 roku na Zamku Piastowskim odbył się finisaż malarstwa sztalugowego Wiesława Mazura (1938 – 2006). Autor obrazów pochodził z Nadwórnej (obecnie Ukraina). Przez całą karierę artystyczną uprawiał malarstwo sztalugowe i rzeźbę. Propagował sztukę artystyczną wśród młodzieży. Był założycielem wielu klubów plastycznych.
Syn malarza Pan Mariusz Mazur w rozmowie z Dyrektor naszego Domu Małgorzatą Krawczyńską zaznaczył, że wolą ojca było prezentowanie prac szerszemu gronu odbiorców. Według Pana Mariusza Mazura dom dla osób starszych, w kontekście prezentowanych dzieł o tematyce senioralnej, byłby najlepszym miejscem do stałej prezentacji ostatniej kolekcji prac ojca. Pan Mariusz Mazur zadeklarował przekazanie obrazów do Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, co przyjmujemy z dużą aprobatą.

DSC01480.jpg DSC01489.jpg DSC01493.jpg