Dostosuj:

Dziękujemy wychowankom i pracownikom Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu za ozdoby i kartki świąteczne z życzeniami dla mieszkańców naszego Domu.