Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

1 | 2 | 3 | 4

poniedziałek 25 wrzesień 2023
Dostosuj:

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uprzejmie informuje, iż dysponujemy wolnymi miejscami damskim oraz męskimi. Jesteśmy placówką przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku. Dom gwarantuje wysoki standard pobytu, zapewniamy całodobową opiekę, wykwalifikowaną kadrę oraz dobre warunki lokalowe, pokoje dla mieszkańców są jednoosobowe i dwuosobowe. Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu od 1 marca 2021 roku wynosi 4 109,00 zł. Decyzję administracyjną o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy zgodnie z miejscem zamieszkania osoby kierowanej, natomiast decyzję o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u pracowników naszego Domu pod nr tel. 32 415 31 36 wew. 307, 322.

Dostosuj:

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu informuje, że współrealizuje projekt pt.: ŚLĄSKIE POMAGA, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.2.8. , realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, projekt jest wsparciem Samorządu Województwa Śląskiego w walce z COVID-19, dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej tj.: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym, zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne.

Dostosuj:

Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją i wiarą w sens życia,
spokoju i pogody w sercu oraz miłego świętowania w gronie najbliższych

życzą

Dyrektor, Pracownicy i Mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

Dostosuj:

W ramach współpracy międzypokoleniowej, pomimo wiadomych ograniczeń – Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu nie zapomniał o naszych seniorach. Uczniowie postanowili sprawić przyjemność naszym mieszkańcom i przygotowali własnoręcznie wykonane kartki świąteczne wraz z życzeniami. Ten miły gest został niezmiernie ciepło przyjęty przez mieszkańców Domu. Dziękujemy serdecznie za wszystkie życzenia, pamięć i wyrazy sympatii.

Dostosuj:

Realizując obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne wynikające z zał. Nr 7 do Regulaminu Projektu „Śląskie KADRY DPS vs .COVID-19” Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  informuje, że współrealizuje projekt pt.: ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – tryb nadzwyczajny, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Dostosuj:

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu informuje, iż posiada wolne miejsca i na bieżąco przyjmuje osoby wymagające całodobowej opieki. Podstawą przyjęcia do placówki jest skierowanie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

Przed przyjęciem do DPS konieczne jest wykonanie testu na obecność COVID-19 – test jest bezpłatny, zleca go Sanepid.  Po przyjęciu do placówki nowy mieszkaniec odbywa 10-dniową kwarantannę.

Dostosuj:

W dniu 20 stycznia 2021 roku Mieszkańcy naszego Domu zostali obdarowani po raz kolejny przez Wiernych Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu noworocznymi paczkami i podarunkami. Pragniemy podziękować za ten miły gest oraz coroczną pamięć, życzliwość  i wsparcie.
Dziękujemy, że Wasze serca są dla nas zawsze otwarte.

Dostosuj:

Wychodząc na przeciw prośbom Rodzin naszych Mieszkańców uruchomiony został dodatkowy numer telefonu komórkowego, pod którym można uzyskać informacje na temat chorych przebywających w szpitalu oraz w DPS.
Telefon: 662 718 645

Dostosuj:

Dziękujemy wychowankom i pracownikom Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu za ozdoby i kartki świąteczne z życzeniami dla mieszkańców naszego Domu.

Dostosuj:
Dziękujemy serdecznie uczniom Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu oraz ich opiekunom za  życzenia  dla mieszkańców naszego Domu z okazji tegorocznego Dnia Seniora.
Dostosuj:

Obdarowywanie innych przynosi radość. Właśnie to mogliśmy zobaczyć w oczach przybyłych do nas osób. W szary deszczowy wtorek 22 grudnia delegacja z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wodzisławiu Śląskim na czele z Dyrektorem – Panem Sławomirem Kubica, przekazała nam upominki przygotowane przez uczniów, rodziców i pracowników placówki. Zrobiliśmy kilka pamiątkowych zdjęć pod naszą choinką w holu. Był to bardzo miły gest w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

Dostosuj:

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  informuje, że współrealizuje projekt pt.: ŚLĄSKIE POMAGA, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.2.8. , realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, projekt jest wsparciem Samorządu Województwa Śląskiego w walce z COVID-19, dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej tj.: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym, zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

Kierownictwo

Dyrektor DPS ” Złota Jesień”
mgr Małgorzata Krawczyńska
tel. 32 415 20 01

Strony obsługiwane są przez sekretariat w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00.