Dostosuj:

Wiodącym celem terapii zajęciowej jest dostosowywanie metod i technik do możliwości psychospołecznych konkretnych podopiecznych oraz pozytywny odbiór mieszkańca na proponowane zajęcia z poszanowaniem decyzyjności, szczególnie osób z zachowaną komunikacją i logicznym myśleniem. Terapeuta zajęciowy skierowany do pracy z mieszkańcami zespołu opiekuńczego odpowiada za zajęcia w formie grupowej lub indywidualnej z mieszkańcami, realizuje potrzeby terapeutyczne według indywidualnych potrzeb mieszkańca.

Harmonogram zajęć, w cyklu tygodniowym obejmuje wiele propozycji natury psychoruchowej, bodźcowania sensorycznego oraz zajęć rekreacyjnych, które odbywają się w obrębie zespołów opiekuńczych lub w plenerze. W cyklu miesięcznym oferta terapeutyczna zawsze, kiedy okoliczności na to pozwalają, obejmuje kalendarz imprez świątecznych, świeckich, religijnych, biesiadnych, wystawy prac uczestników terapii zajęciowej, słuchanie koncertów muzycznych, oglądanie filmów tematycznych, integracyjne spotkania uspołeczniające w kawiarence domu, wycieczki i wyjazdy do kina. Szczegółowy terminarz miesięcznych ofert sporządzany jest na bieżąco i podawany do wiadomości mieszkańców.

  RAMOWY TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

PONIEDZIAŁEK

gry i zabawy integracyjne w kącikach terapeutycznych:

 • kinezyterapia
 • ćwiczenia ogólnousprawniające
 • ćwiczenia krążeniowo oddechowe

WTOREK

zajęcia grupowe aktywizujące psychoruchowo

 • ćwiczenia z wykorzystaniem rytmiki i dynamiki muzycznej

ŚRODA

zajęcia w kawiarence i pracowni plastycznej:

 • biblioterapia, czytelnictwo
 • filmoterapia
 • metody arteterapeutyczne

CZWARTEK

zajęcia kulinarne w zespołach opiekuńczych

 • zajęcia sensoryczne, pobudzające zmysły: smaku, węchu i wzroku
 • pogadanki o kulturze zdrowego żywienia

PIĄTEK

zajęcia w kawiarence i pracowni plastycznej

 • różnorodność technik artystycznych dostosowywanych do możliwości uczestników
 • filmoterapia: „zwiedzanie świata”, pory roku, koncerty muzyczne