Dostosuj:

Podstawowym zadaniem Domu Pomocy Społecznej jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązujących standardów.

Realizacja usług opiekuńczych i wspierających odbywa się w oparciu o analizę potrzeb każdego mieszkańca oraz ocenę jego możliwości. Na spotkaniach zespołów terapeutycznych sukcesywnie ocenia się poziom aktywności, możliwości i oczekiwań każdego mieszkańca, ustalając jednocześnie plan pracy na rzecz poprawy jego zdrowia i komfortu życia.

Kompleksowa opieka i pielęgnacja, połączona z elementami stałej aktywizacji realizowana jest codziennie z uwzględnieniem poniższych aspektów:

  • pomoc i towarzyszenie mieszkańcom w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej:  toaleta całego ciała, kąpanie, mycie, natłuszczanie, pielęgnacja jamy ustnej, pielęgnacja paznokci rąk i stóp, pielęgnacja włosów,  przebieranie w czystą odzież, zapobieganie odleżynom, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej, w przypadku niesamodzielności mieszkańca pojenie i karmienie,
  • aktywizowanie mieszkańców do zwiększenia  samodzielności życiowej,
  • mobilizowanie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego,
  • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych,
  • dbanie o otoczenie mieszkańca, czystość i porządek w pokoju,
  • dbanie o odzież osobistą mieszkańców,
  • otaczanie szczególną opieką osób w początkowym okresie pobytu w DPS, celem adaptacji do nowych warunków życia, zapoznanie z topografią Domu,
  • współtworzenie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca.