Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

środa 17 lipiec 2024
Dostosuj:

Naglowek 

 

 OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2024

 

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 to resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, kierowany do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane równorzędnie.
Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem wolnym, który będzie mógł być przeznaczony na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć ponadto zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
W ramach Programu osoba z niepełnosprawnościami może bezpłatnie skorzystać w ciągu roku z 14 dni opieki całodobowej.
Dnia 14 listopada 2023 r., Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę nr 247/1424/2023 w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu, w której wyznaczył Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu jako Realizatora Programu.
Ze względu na specyfikę dotychczas świadczonych usług w DPS „Złota Jesień” w Raciborzu oraz możliwości kadrowe realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 została zawężona do rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, z wyłączeniem dzieci.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w wydzielonym segmencie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, znajdującym się na III piętrze budynku 2.1. dla 4 osób jednocześnie.
Koszt Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 realizowanego przez Powiat Raciborski wynosi 376 992,00 zł i w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 osoby zainteresowane mogą składać od dnia  1 marca 2024 r. 
w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, ul. Grzonki 1
w godzinach: od 8:00 do 15:00.
Przyjęcia uczestników na pobyt w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” rozpoczną się od dnia 1 kwietnia 2024 roku w trybie określonym w Regulaminie.
Dane kontaktowe:
⦁ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Grzonki 1,
⦁ Centrala: 32/415 31 36, 32 415 86 89, wew.: 307, 316,
⦁ Sekretariat: tel: 32 415 20 01,
⦁ E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
⦁ Strona: https://www.zlota-jesien-dps.pl

 Dokumenty do pobrania celem zgłoszenia:      

 

 

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

Kierownictwo

Dyrektor DPS ” Złota Jesień”
mgr Małgorzata Krawczyńska
tel. 32 415 20 01

Strony obsługiwane są przez sekretariat w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00.