Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

środa 1 grudzień 2021
Dostosuj:

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu oferuje swoim mieszkańcom kompleksową rehabilitację w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego na zlecenie lekarskie. Usługi w tym zakresie pełni wykwalifikowany personel fizjoterapeutów. Głównym celem działań rehabilitacyjnych jest podtrzymywanie sprawności psychoruchowej mieszkańców oraz usprawnianie po przebytych urazach, udarach, zawałach serca, amputacjach, po zabiegach operacyjnych i wszelkich innych incydentach zdrowotnych. Fizjoterapeuta zapoznaje się ze stanem funkcjonalnym mieszkańca bazując na dokumentacji medycznej i wynikach wstępnej oceny według skali Barthel, Na tej podstawie ustala możliwości i potrzeby fizjoterapeutyczne mieszkańca do podejmowania działań rehabilitacyjnych. Następnie ustala indywidualny program usprawniania leczniczego oraz pomaga w doborze i zakupie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego.

Zakres działań fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych oferowany w placówce:

 • Kinezyterapia realizowana jest na sali gimnastycznej wyposażonej w profesjonalne przyrządy tj. UGUL, ergometry treningowe, rotory, bieżnia, tor przeszkód, stoły do ćwiczeń manualnych. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej.
 • Fizykoterapia oferuje zabiegi w zakresie:
  - elektroterapii (prądy niskiej i średniej częstotliwości, ultradźwięki, galwanizacja)
  - światłolecznictwa (laseroterapia, naświetlania lampą sollux, bioptron)
  - hydroterapia (masaż wirowy kończyn górnych i dolnych)
  - magnetoterapia (miejscowa terapia polem magnetycznym).
 • Rehabilitacja przyłóżkowa prowadzona jest w koniecznych przypadkach dla mieszkańców leżących.
 • Masaż leczniczy wykonywany jest z indywidualnie dobraną terapią na zlecenie lekarza.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

Kierownictwo

Dyrektor DPS ” Złota Jesień”
mgr Małgorzata Krawczyńska
tel. 32 415 20 01

Strony obsługiwane są przez sekretariat w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00.